DAYANIŞMA DAİMA YAŞATACAK VE İYİLEŞTİRECEK!

 
Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinde üyelerimiz ve tüm çalışanlar tarafından ortaklaşa hazırlanan ayni yardım tırları depremden etkilenen şehirlere gönderilmiş; bununla birlikte nakdi yardım desteğinde bulunulmuştur.
Ayrıca Basın-İş Sendikası nezdinde Türk-İş Yardım Fonu üzerinden nakdi yardım desteği sağlanmıştır.
Sendikamız imkanları ölçüsünde dayanışmanın bir parçası olmaya devam edecektir.
Kaybettiğimiz canların yeri asla doldurulamayacak; ama Dayanışma daima Yaşatacak ve İyileştirecek✊
DAYANIŞMA DAİMA YAŞATACAK VE İYİLEŞTİRECEK! Görselleri
Son 10 Sendikamızdan Haberler