Hakkımızda

Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikası, kısa adıyla Basın-İş; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 4. Maddesi'ne bağlı Ek-1 Sayılı Cetvel ve İşkolları Yönetmeliği’nde yer alan 8 sıra numaralı ‘Basın, yayın ve gazetecilik’ işkolunda faaliyet gösteren bir sendikadır.

Faaliyet gösterdiği işkolunda en eski ve en deneyimli sendika olma özelliğini taşıyan Basın-İş Sendikası aynı zamanda bu işkolunda örgütlülüğü en güçlü sendikadır. Sendikamız Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu olan Türk-İş üyesidir. Ayrıca Basın-İş; uluslararası alanda faaliyet gösteren UNI Global Sendika Konfederasyonu üyesidir. UNI Global dünyada 900 üye sendikaya ve 20 milyondan fazla üyeye sahip güçlü bir kuruluştur.

Sendikamızın kuruluşu; 1945 senesine kadar uzanmaktadır. 11 Temmuz 1945 tarihinde, o dönem sendikalar kanununun bulunmaması nedeniyle, örgütlü olarak mücadele etmek adına, Ankara Matbuat Teknisyenleri Derneği kurularak yola çıkıldı. Bu dernek, 1947 tarihli 5018 Sayılı Sendikalar Kanunu’nun yürürlüğe girmesine kadar faaliyet gösterdi. Söz konusu yasayla işçi sendikalarının kurulmasına olanak verildikten sonra, 15 Mayıs 1947’de dernek, yöneticileri tarafından feshedilerek, Ankara Matbuat Teknisyenleri Sendikası kuruldu. 18 Şubat 1956’da yapılan genel kurulda ise sendikanın adı "Ankara Basın Teknisyenleri Sendikası” olarak değiştirildi.

İlk olarak Ankara Günlük Gazete Teknisyenleri Sendikası 29 Eylül 1963 tarihli Genel Kurulunda kendisini feshederek, Ankara Basın Teknisyenleri Sendikasına katılma kararı aldı. Bu katılma kararı sendikanın 23 Ekim 1963 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edildi ve ardından birleşme protokolü imzalandı. Bundan çok kısa bir süre sonra da Ankara Gazeteciler Sendikası, 20 Ekim 1963 tarihinde yapılan genel kurulunda kendisini feshederek Ankara Basın Teknisyenleri Sendikasıyla birleşme kararı aldı. Sendikamızın 27 Ekim 1963 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda, birleşme kararı onaylanırken, evvelce Ankara Günlük Gazete Teknisyenleri Sendikasıyla imzalanan birleşme protokolü bu kez Ankara Gazeteciler Sendikası ile aynen kabul edildi. Bu birleşmelerin ardından, sendikanın adı "Türkiye Gazeteciler ve Basın Sanayii İşçileri Sendikası-Basın-İş” olarak değiştirildi. Ayrıca kabul edilen ana tüzükte yeni sendikanın Türkiye çapında faaliyet göstereceği belirtildi.

1983 yılında 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve bu kanunlar çerçevesinde çıkarılan İşkolları Tüzüğü yürürlüğe girene kadar gazetecilik ve basın-yayın işçileri tek bir işkolu altında sendikal faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Bu yasal düzenlemelerin ardından Sendikamız 10 sıra numaralı basın-yayın işkolunda faaliyetlerini sürdürdü. 19-20 Eylül 1992’de yapılan genel kurulda da sendikanın adı "Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası - Basın-İş” olarak değiştirildi.

2821 ve 2822 sayılı kanunları yürürlükten kaldırılarak, 7 Kasım 2012 tarihinde bu kanunların yerine tek bir kanun olarak 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu; daha sonra da 19 Aralık 2012 tarihinde yeni İşkolları Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bu yeni kanun ve yönetmelik ile de "gazetecilik” ve "basın-yayın” işkolları birleştirildi. Bunun ardından Sendikamız faaliyetlerini 8 sıra numaralı "Basın, yayın ve gazetecilik” işkolunda sürdürmeye başladı ve adını Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikası olarak değiştirdi.

2013 yılı itibariyle 50. yılını kutlayan Sendikamız Basın-İş; deneyimi ve mücadeleci anlayışı ile önümüzdeki yıllarda yeni işkolunda örgütlülüğünü artırarak daha güçlü bir sendika olmak amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.