Denetleme ve Disiplin Kurulları

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULUMUZ
SADIK SONER OĞUZ BAŞKAN
MUSTAFA PURKULOĞLU RAPORTÖR
VOLKAN TEMEL
ÜYE
 
GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULUMUZ
FARUK KURT  BAŞKAN
ALPASLAN AKGÜL RAPORTÖR
OSMAN FİDAN ÜYE