Denetleme ve Disiplin Kurulları

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULUMUZ
SADIK SONER OĞUZ BAŞKAN
HAKAN KARAKURT RAPORTÖR
VOLKAN TEMEL
ÜYE
 
GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULUMUZ
BAKİ AKSOY BAŞKAN
FATİH ÇIVĞIN RAPORTÖR
AHMET AYDIN ÜYE