Basın İlan Kurumu İstanbul'da Toplandı

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) 27. Dönem 5. Toplantısı 19-21 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda Çanakkale ve Tokat İllerinde Kurum Şubesi açılması kararlaştırıldı. Cevizlibağ'daki Genel Müdürlük binasında saat 11.00'de başlayan toplantıya Basın Grubu'ndan; Milli Gazete sahibi Ömer Yüksel Özek, Belde Gazetesi sahibi Alaeddin Kaya, Son Söz Gazetesi sahibi Abdi Pehlivan, Merhaba Gazetesi sahibi, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Ekohaber Gazetesi sahibi, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi M. Nuri Kolaylı, Çorum Hakimiyet Gazetesi sahibi, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Şevket Erzen, Basın İş Sendikası Genel Başkanı Yakup Akkaya, Basın İş Sendikası Genel Sekreteri Savaş Nigar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel, Hükümet Grubu'ndan; Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Budak, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Dudaklı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Zorluoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müşaviri İlhan Deneri, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Sadık Altınkaynak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Vekili Mahmut Evkuran, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Genç Osman Yaraşk, Milli Savunma Bakankğı Müsteşar Adli İşler Yardımcısı Hak. Tuğg. A. Akif Vurucu, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Tarafsızlar Grubu'ndan; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Ankara Üniversitesu Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Oğuz, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Karakoç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergün Yolcu, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. S. Ruken Öztürk, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. A. Oğuzhan Kavaklı, İlan Prodüktörleri Temsilcisi, Şimşek Reklam sabihi Bülent Şimşek, TOBB Konsey Başkanı Nejat Ekrem Basmacı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin katıldı. BİK Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın hazır bulunduğu toplantıda açılış, yoklama ve Başkanlık Divanı seçiminin ardından Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Ertem tarafından 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu.
 
Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 27. Dönem 5. Toplantısı Cuma sabah saat 10.00'da yapılan oturumla sona erdi.
 
Toplantıda görüşülen belli başlı konular özet olarak aşağıdadır.
-Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı faaliyet ve çalışmalarını içeren faaliyet raporu ile faaliyet ve çalışmalarıyla ilgili 2013 yılı bilançosu, gelir tablosu kabul edildi ve Yönetim Kurulu bu çerçevede ibra edildi.
-Kurumun faaliyet ve çalışmalarının finansmanı için 2013 yılı Kurum karının muhtelif fonlara tahsisi kararlaştırıldı.
Gazetelere verilecek yatırım ve işletme kredilerine uygulanacak faiz oranının piyasalardaki gelişmeler dikkate alınmak suretiyle 2014 yılı için yüzde 14 olarak tespit edildi.
- Kurumun mal ve hizmet alımlarıyla alakalı olarak uygulanacak azami ve asgari parasal limitlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/f ile 22/d maddeleri göz önüne alınarak güncellendi. Ankara ilinde yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz "Belde” gazetesinin ismini  "Yedigün” olarak değiştirme talebi kabul edildi.
- Çanakkale ve Tokat İllerinde Kurum Şubesi açılması kararlaştırıldı ve açılacak şubelerin faaliyete geçirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verildi.
- Genel Kurul yukarıda özet olarak verilen kararlara ilaveten gazetelere resmi ilan ve reklam verilmesine ilişkin hususları düzenleyen 67 Sayılı Genel Kurul Kararı’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetim Kurulu tekliflerini de kabul etmiştir. Bu kabul edilen madde değişiklikleri kısaca şöyle:
- Basın İlan Kurumu, engellilerin istihdamı ve diğer bireylere verilen haklardan eşit şekilde yararlanmasının teşvik edilmesine yönelik yeni bir karar aldı. Karara göre, asgari fikir işçileri kadrosunda yer alan yalnız bir kişiyle sınırlı olmak kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu'na göre engelli sayılan ve bu durumlarını sağlık kurulu raporuyla belgelendirebilen engellilere istihdam sağlanabilmesine yönelik olarak, bu nitelikteki kişilerin resmî ilân yayını ile alakalı Gazetelerin asgari fikir işçileri kadrosunda bir kişiyle sınırlı olmak kaydıyla süre şartına bağlı olmaksızın çalıştırılabilmesi için, 67 sayılı Genel Kurul kararının 52 ve 73 üncü maddeleri yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
- Kağıt boyutlarının değişmesiyle birlikte gazetelerin ebatlarında da küçülme olmuştur. Bunun sonucunda mevzuat hükümleri gereği belirlenen yüzölçümlerinde de tadile ihtiyaç duyuldu.
- Baskı denetimlerinde karşılaşılabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla, gazete baskısının öngörülen en az satış miktarı kadarını ara vermeden aynı matbaada ara vermeksizin yapılması kararlaştırılmış ve buna yönelik bir düzenlemeye gidildi.
- Genel Kurul’un bir sonraki toplantısı 28, 29 ve 30 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacak
Toplantıda görüşülen belli başlı konular özet olarak aşağıdadır. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı faaliyet ve çalışmalarını içeren faaliyet raporu ile faaliyet ve çalışmalarıyla ilgili 2013 yılı bilançosu, gelir tablosu kabul edildi ve Yönetim Kurulu bu çerçevede ibra edildi. Kurumun faaliyet ve çalışmalarının finansmanı için 2013 yılı Kurum karının muhtelif fonlara tahsisi kararlaştırıldı. 
 
Genel Kurul'un bir sonraki toplantısı 28, 29 ve 30 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacak.
 
Kaynak: Yeni Tokat Gazetesi 23.02.2014
Basın İlan Kurumu İstanbul'da Toplandı Görselleri
Son 10 Sendikamızdan Haberler