ASGARİ ÜCRETTE YENİ DÖNEM

Milyonlarca emekçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret düzenlemesi 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemede göze çarpan ilk değişiklik 16 yaş sınırının kaldırılması oldu. Bu değişiklikle, "ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir” ifadesi "ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir” şeklinde düzenlenerek asgari ücret için tek ücret standardı getirildi.
 
Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin bir diğer düzenleme ise asgari ücret belirlenirken ayrım yapılamayacak alanlara engellilik ve renk ibarelerinin eklenmesi oldu. Böylece yeni düzenlemelerle evrensel standartlara ulaşma yolunda önemli bir adım atıldı.


Son 10 Çalışma Hayatından Haberler