2022 Yılı İlave Tediye Tarihleri Açıklandı...

 
İlave Tediye tarihleri; 19 Ocak 2022 tarih ve 31724 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Buna göre; 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek İlave Tediye'nin birinci yarısının 28.01.2022, diğer yarısının 29.04.2022 tarihinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.
2022 Yılı İlave Tediye Tarihleri Açıklandı... Görselleri
Son 10 Çalışma Hayatından Haberler