2023 YILI İLAVE TEDİYE TARİHLERİ AÇIKLANDI...


İlave Tediye tarihleri; 16.06.2023 tarih ve 32223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Buna göre; 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek İlave Tediye'nin birinci yarısının 23.06.2023, 
diğer yarısının 18.12.2023 tarihinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.
2023 YILI İLAVE TEDİYE TARİHLERİ AÇIKLANDI... Görselleri
Son 10 Çalışma Hayatından Haberler