2024 YILI İLAVE TEDİYE TARİHLERİ AÇIKLANDI...


İlave Tediye tarihleri; 29.12.2023 tarih ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Buna göre; 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek İlave Tediye'nin birinci yarısının 26.01.2024, diğer yarısının 05.04.2024 tarihinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.
2024 YILI İLAVE TEDİYE TARİHLERİ AÇIKLANDI... Görselleri
Son 10 Çalışma Hayatından Haberler