2022 YILI İLAVE TEDİYE TARİHLERİ AÇIKLANDI...

 
 
İlave Tediye tarihleri; 24 Haziran 2022 tarih ve 31876 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...
Buna göre; 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek İlave Tediye'nin birinci yarısının 04.07.2022, diğer yarısının 16.12.2022 tarihinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.
2022 YILI İLAVE TEDİYE TARİHLERİ AÇIKLANDI... Görselleri
Son 10 Çalışma Hayatından Haberler