2021 Yılı İlave Tediye Tarihleri Açıklandı...

 
İlave Tediye tarihleri, 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Buna göre; 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında verilecek İlave Tediye'nin birinci yarısının 29.01.2021, diğer yarısının 11.05.2021 tarihinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.

2021 Yılı İlave Tediye Tarihleri Açıklandı... Görselleri
Son 10 Çalışma Hayatından Haberler