Kıdem tazminatı yeniden çalışmaya engel değildir

SORU: Ben çalıştığım işyerinden ayrılmak istiyorum. Çünkü çok ağır bir iş ve artık dayanamıyorum. 3600 prim gün koşulum doldu. Ayrıca başka bir işyeri ile daha kolay bir iş için anlaştım. Bu durumda benim işten ayrıldıktan sonra yeniden sigortalı bir işte çalışmam sorun yaratır mı?

CEVAP: Kıdem tazminatı ile ilgili düzenleme yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun uygulamada kalan tek maddesi olan 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre kıdem tazminatı alınabilmesinin koşullarından bir tanesi de işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanabilmesi imkanıdır. Diğer bir deyişle sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi yaş koşulu ile emeklilik hakkını kazanmamış olsa da 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 5. bendini gerekçe göstererek işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bunun için uygulamada, işçi ilgili Sosyal Güvenlik Müdürlüğünden gerekli şartları haiz olduğuna dair bir yazı alarak işverene başvurmaktadır.
Bu madde ve şartlar gerekçe gösterilerek işyerinden ayrıldıktan sonra, uzun bir süre beklemeksizin başka bir işyerinde çalışmanız mümkündür. Bu durum, uygulamada bilinenin aksine kötü niyet olarak kabul edilmemektedir. Konu ile ilgili olarak da Yargıtay karar vermiş olduğu benzer bir olay ile ilgili olarak, "Davalının işten ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesidir.” diyerek ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebi reddetmiştir (Yargıtay 22. HD, 25.01.2013 Tarih, 2012/ 10954 E,   2013/ 909 K).
 
Devrim Avcı
 
Kaynak: www.evrensel.net
Son 10 Sosyal güvenlik