8 Eylül 1999 Sonrası İlk Defa SSK ve BAĞ-KUR’lu Olan Sigortalılar Uyudu


4447 sayılı Reform denilen aynı zamanda hakların geri alındığı bu dönemle birlikte ,5510 ile de süreç devam etti.
Üzerinden 15 yıla yaklaşan bir dönem.
Okurumuz Ata bey feryat ediyor.

Ben 18 yaşını doldurduğumda babam tarafından işyerinden sigorta girişim yapıldı.
08/09/1981 yılında doğdum. 08/09/1999 tarihinde 18 yaşına  geldiğim zaman babamın işyerinde SSK’lı olarak işe başladım.
Babam bana işyerinden  maaş  ve prim ödeyerek üniversite hayatım boyunca okul masraflarımı karşılamamı sağladı.
Babam Sosyal Güvenliğe önem verdiği için kısa dönem askerlik dönemini bile borçlanarak ödemem konusunda teşvik etmiştir.
Şimdi ben bir firma da üst düzey yönetici olarak çalışıyorum.
5400 güne kadar prim ödemem dolacaktır.

Oysa benim Sosyal Güvenlik Haklarıma sahip olmam ileride emekli olacağım hem sürem de ,hem de emekli aylığımda hayal kırıklığına uğradı. Kısaca reform değil deformasyona uğramışız. Neden biz sigortalılar uyuduk diyor.

Okurumuzun sitemlerine göre bizde konuyu kısaca anlatalım.

08.09.1999 (dahil) ila 30.04.2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olan SSK yaşlılık aylığı şartları
4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunun 60. maddesinin (A) fıkrasındaki yaşlılık aylığına hak kazanma seçenekleri üçten ikiye indirilerek, 08.09.1999 (dahil) tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için;

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya,
Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak seçeneklerinden birinin yerine getirilmesi öngörülmüştür.

5510 sayılı Kanunun geçici 9. maddesinin birinci fıkrasında aynı hüküm korunmuştur.

BAĞ-KUR sigortalılar için şartlar;

5510 sayılı Kanunun geçici 9. maddesinin ikinci fıkrasında 4/1-(b) kapsamında olup, 08.09.1999 tarihinden 30.04.2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar;

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya,
Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi,
şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanacaklardır.

 Okurumuz Ata Bey;

60 yaşında olduğunda 7000 gün ile yada 25 yıl sigortalılık süresi 60 yaş 4500 gün ile emekli olacaktır.

Şirket ortaklığı olduğunda ;
60 yaş 9000 gün yada 62 yaşında 5400 gün ile emekli olacaktır.
Reform yasa ile şartlar ağırlaşmıştır.
Emeklilik ileri yıllara ertelenmiştir.
Aylık Bağlama oranı ise düşüşe geçmiştir.

2000-2008/Ekim (hariç) arası kısmi aylığın (A2) hesabı

Aylık bağlama oranı (ABO)
Yaşlılık aylıkları için: Toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 günün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2, daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlarının toplamından oluşmaktadır.

2008 Ekim Sonrası ;
Yaşlılık aylıkları için: Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanacaktır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacaktır

Ata bey’in ABO’su 9000 güne göre;
3600/360=10*3,5=%35
5400/360=15*2=%30
ABO %65 olur.
2008/EKİM Sonrası İçin;
ABO:9000/360=25*2=%50 olacaktır.
Ayrıca her yıl APHB Sigorta Tavanın yarısından az prim bildirilirse ileride alacağı emekli aylığı düşecektir.
Bağ-Kur Statüsünde Devam Edilmesi Halinde;
2000-2008/Eylül (dahil) arası kısmi aylığın (A2) hesabı
Sigortalının toplam sigortalılık süresinin;
İlk 10 tam yılının her bir yılı için % 3,5,
Takip eden 15 tam yılın her bir yılı için % 2,
25 yıldan fazla her bir tam yıl için % 1,5

oranlarının toplamından oluşmaktadır.

2008 Ekim Sonrası ;
Yaşlılık aylıkları için: Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanacaktır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacaktır

Ata Bey Bağ-Kur’lu olursa 4447 sayılı Kanun ile ABO SSK eşitlendiğini ,5510 ile Reform kardeşliği ile aynı kapsama alındığını görüyoruz.
Burada Bağ-Kur 1/10/2008 öncesi basamağa göre prim ödeme sistemi geçerlidir. Sosyal Ödeme Desteklerine dikkat edilecektir.


VEDAT İLKİ
 
Kaynak: www.alitezel.com 03.04.2014
Son 10 Sosyal güvenlik