Acilde Sizi Kandırmalarına İzin Vermeyin

İster SGK ile sözleşmesi olsun ister olmasın tüm hastanelerdeki acil servislerde yapılan tüm müdahaleler bedavadır. Size acile DAHA girişte taahhütname imzalatmışlarsa, bunu yerseniz para öderseniz yemezseniz hastane kapatma cezasına kadar cezalar alır… Size düşen de yasadışı para alan hastaneyi Sağlık Bakanlığı, SGK ve Maliye’ye şikayet etmektir.
Bütün hastane ve sağlık kuruluşları ister SGK ile sözleşmesi olsun, ister SGK ile sözleşmesi olmasın fark etmez, acil durumda olan (24 saat içinde müdahale edilmesi gereken) tüm hastaları muayene ve tedavi etmek zorundadır. Hastadan veya hasta yakınlarından da tek kuruş para istenemez. Tüm acil sağlık giderleri SGK tarafından hastanelere SGK fiyatları üzerinden ödenir.
Bu durum acil halinde devamına kadardır. Acil hal bittiğinde ise (yani hasta stabil hale veya nakle hazır hale gelmişse) işte o zaman size taahhütname imzalatmaları gerekir. Daha acile girişte size imzalatılan taahhütname yersen belgesidir.
 
HANGİ DURUMLAR ACİLDİR
Acil olayın ne olduğunu Sağlık Bakanlığı da tanımladı  "Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması” konulu genelgesine göre;
1) Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları,
2) Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar,
3) Tıbbi müdahale uygulanan vakalar,
4) Müşahede altına alınan vakalar,
5) Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet sunucusundan sevkli gelen vakalar, acildir.

ŞİKAYET EDİN
Acile daha girişte imzalatılan taahhütname geçersizdir, acil halin sonra ermesinden sonra imzalatılan taahhütname ise geçerlidir. Acil hal boyunca yapılan tüm tedaviler bedavadır ve buraya kadar yapılan iş ve işlemler SGK’ya fatura edilir. Acil halin sona ermesinde sonrakiler de ise hastanenin SGK ile sözleşmesi varsa yüzde 200 oranında, hastanenin SGK ile sözleşmesi yoksa hastanenin kendi fiyatları üzerinden fatura kesilmesi gerekir.

Hastaya müdahale edilmiş. Yani, acil halii giderici iş ve işlemler yapılmış. Bu durumda sizden tek kuruş para almadan olayı da acil hal sayarak, SGK’dan fatura ile para almaları gerekir Yasalarımız gereği hiç kurum ve kuruluş belgesiz para alamaz. Belge (fatura) vermezse para da ödenmez. Şimdi, sizden acilde para istedikleri için önce SGK’ya (Alo 170), sonra Sağlık Bakanlığı’na (Alo 184) en sonunda da faturasız-belgesiz para tahsil etmişlerse de Maliye’ye (Alo 189) durumu bildirin. Sonunda hem paranızı geri alacaksınız hem de bundan sonra sizin gibi başkalarından da para isterken bir kez daha düşünmek zorunda kalacaklar.
 
Ali Tezel
 
Kaynak:alitezel.com
Son 10 Sosyal güvenlik