GREV YASAKLARI AYM'DEN DÖNDÜ ...

SENDİKAL TAZMİNATA GÜVENCE 
 
Grev yasakları AYM'den döndü. Anayasa Mahkemesi, bankacılık ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerine getirilen grev yasaklarını iptal etti. Kararla bankacılar ile belediye-özel halk otobüsleri şoför ve çalışanları da grev yapabilecek. Mahkeme 30'dan az işçinin çalıştığı iş yerlerinde sendikal tazminatı ortadan kaldıran yasa maddesi hakkında da iptal kararı verdi.
 
Anayasa Mahkemesi CHP'nin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'nın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı karara bağladı. Yasa, sendikal nedenlerle işçiyi işten çıkarmada işverene geniş yetkiler veriyordu. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla işveren sendikal faliyetler nedeniyle işçiyi işten çıkardığı her durumda sendikal tazminat ödeyecek. Oysa yasaya göre fesih halinde işveren sendikal tazminattan kurtuluyordu. Yine yasa ile 30'dan az işçinin çalıştığı işyerlerinde sendikal tazminat ortadan kaldırılmıştı. Anayasa Mahkemesi bu maddeyi de iptal etti. Böylece 30'dan az işçin çalıştığı işyerlerinde de işçiler sendikal tazminat alabilecek. Yasanın bu maddesi ilk çıktığında büyük tartışma yaratmıştı. Anayasa Mahkemesi yüzde 3 işkolu barajıyla ilgili başvuruda ise daha sonra yasa değiştirildiği için karar vermeye yer olmadığına hükmetti. Lokavtın kapsamını genişleten yasa maddesi de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yüksek Mahkeme, grup toplu iş sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklarda, grev kararı uyuşmazlık kapsamındaki işyerlerinin bir kısmı için alınsa dahi lokavt kararının uyuşmazlık kapsamındaki başka işyerleri için de alınabilmesini öngören kanun hükmü hakkında iptal kararı verdi. Hükümet yasa ile grev yasaklarının kapsamını genişletmişti. Bankacılık ve şehir içi toplu taşıma hizmetleri de grev yasakları kapsamında bulunuyordu. Anayasa Mahkemesi bankacılık ve Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde grev yasağını anayasaya aykırı bularak iptal etti.
 
Öte yandan mahkeme; cenaze, doğalgaz ve petrol üretimi, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı işyerlerindeki grev yasağının iptal edilmesi istemini reddetti.
 
MUSTAFA ÇAKIR
 
Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 24.10.2014
Son 10 Mevzuat/Yargı Haberleri