YARGITAY'DAN EMSAL KARAR ...

Adana’da bir iş yerinde çalışan işçi, 23 Ocak 2012’de, yaş şartı dışında 15 yıllık sigorta süresi ve 3 bin 600 gün prim günü dolunca işverene müracaat ederek, yaş sınırını bekleyerek emekli olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine işveren; işçiye kıdem tazminatının ilk taksiti olan 2 bin 936 liranın iade edilmesini isteyerek, Adana 1. İş Mahkemesine dava açtı. Yaş şartı dışında prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresini dolduran davalı işçinin iş yerinden emeklilik nedeniyle ayrılmasından sonra başka bir işte çalışamayacağını belirten işveren, 23 Ocak tarihinde emekli olmak için ayrılan işçinin sadece iki hafta sonra 6 Şubat’ta aynı sektörde faaliyet gösteren başka bir iş yerinde çalışmaya başladığını belirterek, kıdem tazminatının iade edilmesini istedi.
Yerel mahkeme, işverenin talebini yerinde bulurken son sözü söyleyen Yargıtay, işçinin kıdem tazminatına yasal düzenleme gereğince hak kazandığını, tazminat için kanunda başkaca bir şart öngörülmediğine dikkat çekerek, yerel mahkeme kararını bozdu.
 
KÖTÜYE KULLANILMA YOK!
Davacının kıdem tazminatına anılan yasal düzenleme gereğince hak kazandığının ifade edildiği kararda şu ifadelere yer verildi: "Kıdem tazminatı için kanunda başkaca bir şart öngörülmemiş olup, anayasal bir hak olan çalışma hakkının kullanılmış olması, hakkın kötüye kullanılması şeklinde yorumlanamaz. ‘Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.’ şeklindeki Medeni Kanun’un 2. maddesinin somut olaya uygulanma olanağı bulunmadığı halde, mahkemece davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.”
 
Kaynak: www.evrensel.net 23.06.2014

Son 10 Mevzuat/Yargı Haberleri