2019 1 MAYIS'IN ARDINDAN...

 
 
Basın-İş Sendikası olarak 1 Mayıs'ı alanlarda karşıladık...
"İş, Ekmek, Özgürlük" sloganımızla, sevgi ve barıştan yana taleplerimizle; Ankara, İzmir ve Kocaeli Meydanlarındaydık. 
İnsanca paylaşacağımız adil bir yaşam için her türlü baskı ve sömürüye hayır dedik, haklarımız için haykırdık, birlik ve beraberliğimiz için halaylar çektik.
Umut dolu bir dünya için:
Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Haklı Mücadelemiz!
2019 1 MAYIS'IN ARDINDAN... Görselleri
Son 10 1 Mayıs