1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA BAYRAMI KUTLU OLSUN!

 
Bugün 1 Mayıs…
 
Emeğin, mücadelenin ve dayanışmanın günü…
 
Bundan tam 124 yıl önce, 1890’da, günde 8 saatlik çalışma süresi ve insan onuruna yakışır bir çalışma hayatı için ilk direniş ateşinin yakıldığı gün bugün. Bizler de bu bilinçle mücadeleye devam ediyor ve her türlü baskı ve engellemeye rağmen haykırıyoruz haklı davamızı...
 
Ne yazık ki bu 1 Mayıs’ı da birçok sorunun gölgesinde karşılıyoruz. Bir yandan işsizlik, diğer yandan taşeronlaşma ve iş cinayetleri, sendika ve toplu sözleşme haklarına yönelik kısıtlamalar ve yasaklar… Tüm bu sorunlar emekçilerin canını yakmaya devam ediyor.
Bugün gelinen noktada, işsizlik, işçileri yıldırmaya yönelik önemli bir baskı aracı haline gelmiş, iş kazaları iş cinayetlerine dönüşmüş ve ölümlerin önlemlere tercih edildiği güvencesiz çalışma koşulları egemen hale gelmiş, yeni kölelik olarak tanımlanan taşeronlaşma ülkeyi işçiler için adeta cehenneme döndürmüştür.
 
Çocuklar da bu olumsuz koşullardan paylarına düşeni almış, 2013 yılı itibariyle 55 çocuğun iş cinayetleri sonucu yaşam hakkı elinden alınmıştır. 
 
Bizler biliyoruz ki, hak kazanımları ancak mücadele sürdüğü müddetçe elde edilecektir. Bu nedenle biz emekçiler, daha adil, daha eşit, barışçı, özgürlükçü bir ülke ve başka bir dünya için birlik ve beraberlik içinde onurlu mücadelemizi en üst seviyeye çıkarmalıyız.
Basın-İş Sendikası olarak bu duygu ve düşüncelerle tüm işçi ve emekçilerin 1 MAYIS EMEK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ’NÜ kutluyoruz. YAŞASIN 1 MAYIS, YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ!
 
Basın-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu

Son 10 1 Mayıs