Temmuz Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Rakamları Açıklandı...

 
 
 
 Türk-İş Temmuz ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.328,92 lira, yoksulluk sınırı ise 4.328,73 lira oldu.
Aynı araştırmada bir kişinin geçim maliyeti 1.617 lira olarak hesaplandı. 
 
 
 
Araştırma Metni için:
Son 10 Araştırma Haberleri