Temmuz 2018 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Rakamları Açıklandı...

 

Türk-İş, 2018 Temmuz ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.738,37 TL; yoksulluk sınırı ise 5.662,46 TL oldu.
Aynı araştırmaya göre mutfak enflasyonunda on iki aylık artış %16,07 oranında gerçekleşirken, bir kişinin geçim maliyeti de  aylık 2.136,28 TL olarak hesaplandı.
 
Araştırma Metni için:
Son 10 Araştırma Haberleri