MAYR MELNHOF GRAPHIA İZMİR (TİRE)’DE 2. DÖNEM MUTLULUĞU!

 
Kasım 2016’dan beri devam eden II. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 23 Mart 2017 tarihinde atılan imzalar sonrasında anlaşma ile bitti.

Toplu Sözleşme sürecinin en başından itibaren temsilcilerimizin katılımı ve onların aracılığı ile işyeri komitesinin görüşleri alınarak sürdürülen görüşmeler sonunda ekonomik ve sosyal haklarımızda önemli ilerleme sağlandı. Bu sözleşme ile, MMG işyerimizde ikinci dönem toplu sözleşme süreci için belirlediğimiz "Sendikamızın toplu sözleşme standartlarına ulaşmak ve üzerine çıkmak” yönündeki amacımıza ulaştık.

İmzalanan toplu sözleşme ile birinci dönem çıplak ücret artışı işyeri ortalamasında %22 olarak gerçekleşirken, ücret adaletinin sağlanması yönünde bir önceki dönem kabul edilen ücret skalası daha da geliştirildi. İkramiye gün sayısı artırılarak ikinci yıldan itibaren sendikal standarda ulaştı.

Kabul edilen vergi katkısı maddesi ile bir işyerimizde daha ülkemizde ücretliler açısından yakıcı bir sorun haline gelen vergi adaletsizliğinin giderilmesi yolunda adım atıldı. Buna göre üyelerimize %15 üzeri tüm vergi tarifelerinde %5 vergi katkısı ödenmesi hükme bağlandı.

Hafta tatili, fazla mesai ve gece zammı oranları artırıldı. Eğitim, Erzak, Evlenme, Doğum ve Ölüm, gibi sosyal yardımlar %27 ile %147 arasında değişen oranlarda artırıldı. Üyelerimize iki yılda bir check-up imkânı sağlandı.  Üyelerimizin eğitim görmesi halinde kendilerine de eğitim yardımı verilmesi imkânı getirildi. İşyeri kurullarındaki işçi temsilcilerinin daha aktif olması yönünde idari maddeler eklendi. Sendikamızın teklifi üzerine işyerinde mesleki eğitim sistemi geliştirilmesi konusunda prensip kararına varıldı. Görev değişikliği, yükselme ve terfi düzeni bir sisteme bağlandı.

Endüstriyel ilişkilerin geliştirilmesi, çalışanların moral ve motivasyonunun yükseltilmesi; ücret ve sosyal haklarının geliştirilmesi, sağlık ve güvenlik ortamının, çalışma şartlarının iyileştirilmesi yönündeki tespit ve taleplerimize yapıcı yaklaşımından dolayı Mayr-Melnhof Graphia İzmir (TİRE) İşveren Temsilcilerine; süreç boyunca sağduyulu, iradeli ve disiplinli duruşundan dolayı tüm üye arkadaşlarımıza ve emeklerinden dolayı temsilcilerimize, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

MMG İzmir Tire’de imzaladığımız 2. Dönem Toplu Sözleşmemiz; sendikamıza, üyelerimize ve MMG işverenine hayırlı olsun!
 
 
BASIN-İŞ SENDİKASI

MAYR MELNHOF GRAPHIA İZMİR (TİRE)’DE 2. DÖNEM MUTLULUĞU! Görselleri
Son 10 TİS Haberleri