Darphane Grevinde Mutlu Son

Darphane'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde varılan anlaşma neticesinde 8 Temmuz günü başlayan grev, önemli kazanımlarla bitirildi. Sendikamız, Darphane ve Damga Matbaası işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına 7 ay boyunca yürüttüğü toplu iş sözleşme görüşmelerinde herhangi bir sonuç elde edemeyince grev kararı aldı ve 8 Temmuz günü de Darphane işçileri greve çıktılar. Darphane işçisi tarafından büyük bir olgunlukla ve kararlılıkla grevimiz 68 gün boyunca başarı ile sürdürüldü. 68 günlük grevimizin ardından imzalanan toplu iş sözleşmesi ile işyerlerimizde pek çok sorunun yaşanmasına neden olan maddelerde yeni düzenlemelere gidildi.

Vardiyalı çalışmaların bir haftadan az yapılamayacağı koşulu getirilerek bu konudaki keyfi uygulamaların önüne geçilmiş oldu. Sendika yönetici, temsilci ve üyelerinin güvenceleri daha ileri koşullarda yeniden düzenlendi. Fazla mesailerde kumanya verilmesi ile ilgili düzenleme toplu sözleşmemize konuldu. İşe giriş ve çıkışlardaki aramalarda karşılaşılan problemlerin çözümü için, bu aramaların insan onurunu incitmeyecek şekilde yapılması düzenlemesi getirildi. Ayrıca x-ray cihazlarından geçişlerde, bu cihazların kullanım esaslarına uyulma zorunluluğu getirildi.

Meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önleyici düzenlemelere yer verildi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'na uygun düzenlemeler yapıldı. Ücret zammı, sosyal yardım ve olaylara bağlı ödemeler kamu protokolü çerçevesinde düzenlendi. Bunların yanı sıra Darphane işçilerinin her ay aldığı yüzde 18 oranındaki devam teşvik primleri yüzde 21'e çıkarıldı.

Devam teşvik primlerinin alınmasında karşımıza çıkartılan şartlar azaltıldı ve bu primden yararlanma kapsamı genişletildi. Yapılan yeni düzenlemelerle meslek hastalıklarının ve iş kazalarının tanı ve tedavi süreçlerinde devam teşvik primlerinin kesilmesinin önüne geçildi. Tekel'den Damga Matbaası'na devredilen 75 işçinin intibaklarının yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Darphane grevini bitiren anlaşmanın imza töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapıldı. Törende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar da hazır bulundu.

Darphane grevimizin başarıyla sonuçlanmasında emeği geçen başta greve katılan üyelerimiz olmak üzere, Darphane Grevine desteğini esirgemeyen Sendikamız üyelerine,

Konfederasyonumuz Türk-İş'e, sendikalarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz.

Yeni dönem sözleşmemizin Darphane ve Damga Matbaası işçilerine hayırlı olmasını diliyoruz.

Diğer taraftan Darphane grevimizin başarıyla sonuçlanmasında emeği geçen başta greve katılan üyelerimiz olmak üzere, Darphane Grevine desteğini esirgemeyen Sendikamız üyelerine, Konfederasyonumuz Türk-İş'e, sendikalarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz.

Darphane Grevinde Mutlu Son Görselleri
Son 10 TİS Haberleri