25 KASIM: KADIN, YAŞAM, ÖZGÜRLÜK!


Öncelikle Kadın ile Şiddetin yan yana anılmasına neden olan hiçbir eylem, söylem ve düşünceyi kabul etmiyor; inadına Kadın, Yaşam, Özgürlük diyoruz!

Evet, kadının insanca yaşam hakkını elinden alan her davranış, kadın bedeni ile ilgili dilden çıkan her kelime, kadını yok sayan her fikir şiddettir; yani

Kadın bedenini konu alan "şaka”lar yapmak şiddettir…

Kadının yaşamı üzerinde söz sahibiymiş gibi hissetmek şiddettir… 

Kadına KADIN demek yerine çeşitli nitelendirmelerde bulunmak şiddettir…

Kadın emeğini küçümsemek ve kadını ikincil işlere maruz bırakmak şiddettir…

Kadının eşit temsil hakkını elinden almak ve onu yönetilmek zorunda bırakmak şiddettir...

Kadına dair olan biteni göz ardı etmek şiddettir…

Ayrımcılık şiddettir…

Kuşkusuz şiddetin en dayanılmazı ölümdür… Ancak şiddeti sadece ölümle fark etmek ya da ölüme tabi tutmak, kadına yaşamı çekilmez kılan birçok şiddet unsurunu görünmez hale getirmektedir, belki de kendi yarattığımız şiddetin farkında olmamızı engellemektedir. Oysa bu şiddete ortak olmamak elimizde, insanca yaşamak ve yaşandığını görmek elimizde! 
 
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ!

İNSANCA YAŞAM İÇİN CANLARI PAHASINA MÜCADELE EDEN KADINLARIN ANISI ÖNÜNDE SAYGIYLA…
 
 
BASIN-İŞ SENDİKASI 
BASIN BÜROSU

Son 10 Kadının Adı Var