ÜRETMEDEN TÜKETİYORUZ, TÜKETTİKÇE TÜKENİYORUZ: Kağıt Krizi

 
Her özelleştirmeden sonra bağımlılığımız arttı ve bugün gelinen noktada üretmeden tüketen ve tükettikçe de tükenen bir topluma dönüştük…

Bugün karşıya karşıya kaldığımız kağıt krizi de hiç kuşkusuz bu tükenmişliğin bir sonucudur. Yaşanan kriz, ekonomik bir krizin ötesinde etkilere sahiptir. Öyle ki; kağıt fabrikalarından başlayarak matbaalara, yayınevlerine, kitapçılara; sonrasında işsizlik tehdidi altında kalan basın emekçilerine, sendikal örgütlülüğe ve nihayetinde halkın haber alma özgürlüğüne ve kültürel bilgi birikimine kadar toplumsal yapıyı tümüyle etkileyecek çok yönlü bir krizdir. Bizler benzer etkiye tarihten bugüne; sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin piyasalaştırılması, SSK İlaç Fabrikası’nın kapatılması, Telekom’un ve son olarak Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi süreçlerinde de tanık olduk.

Bu noktada yapılması gereken şey açık; kamu hizmetlerini, kamu kurum ve kuruluşlarını işleyemez hale getiren piyasalaştırma ve özelleştirme politikalarına derhal son verilmelidir.

Dolayısıyla mevcut kağıt krizinin de tek bir çözümü vardır; o da SEKA Kağıt Fabrikalarının yeniden açılmasıdır. 
 
BASIN-İŞ SENDİKASI

Son 10 Basın Açıklamaları