TÜRK-İŞ 22. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…

Türk-İş 22. Olağan Genel Kurulu 3-6 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara Büyük Anadolu Hotel’de gerçekleştirildi. Genel Kurul’un açılışına Sendikamızı temsilen Genel Başkan Savaş Nigar, Genel Sekreter Ahmet Özbakır, İstanbul Şube Başkanı Levent Dinçer, Genel Koordinatör Fatih Aydemir, Uzmanlar Ezgi Aslan ve Demet Kelekçi, Genel Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Kütükcü katıldılar.
 
Genel Başkanımız Savaş Nigar Genel Kurul’un ikinci gününde gerçekleştirdiği konuşmasında; kıdem tazminatı, iş kazaları, taşeronlaşma, vergi adaletsizliği ve örgütlenme gibi çalışma yaşamının güncel sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken;  "Kıdem tazminatı bizim olmazsa olmazımızdır, dileğim bir önceki genel kurulda olduğu gibi bir karar alınarak bu konudaki duruşumuzu bir kez daha tekrarlamaktır” diyerek işçi sınıfının en temel hakları için mücadeleye devam edilmesi gerektiğini vurguladı. 
 
Emeğin parlamentoda hak ettiği şekilde temsil edilemediğine de dikkat çeken Genel Başkanımız, bu konudaki türlü engellemelerin kaldırılması ve işçi sorunlarının işçi kökenli vekiller tarafından çözülmesi gerektiğini ifade etti.
 
Sendikaların örgütlü bir yaşam için son derece önemli olduğunu vurgulayan Nigar; "Sendika; emekçilerin ortak değerleri ve talepleri üzerinde yarattıkları rekabet değil dayanışmadır. Ayrışma değil birliktir, boyun eğme değil yeri geldiğinde diyalog yeri geldiğinde mücadeledir ve emeğe saygıdır. Tüm emekçilerin bugünleri ve gelecekleri için, temel hak ve özgürlükleri için, ekonomik ve sosyal talepleri için fikri ve kimliği ne olursa olsun ortaklaştığı yerdir. O halde güçlü bir sendikal hareket yaratabilmek için ortaklaşmaya, birlikte hareket etmeye, farklılıklarımızı kavga yerine sorunların çözümüne alternatif modeller geliştirmek için kullanmaya ihtiyacımız var” dedi.
 
Nigar, diğer taraftan basın emekçileri ve basın özgürlüğüne yönelik şiddetin altını çizerek: "Biz aynı zamanda gazetecilerin de sendikasıyız. Buradan sırf mesleklerinin gereklerini yerine getirdikleri ve halkın haber alma özgürlüğünü sağladıkları için kendi özgürlüklerinden olan tüm gazetecilere özgürlük diliyor ve basın üzerindeki tüm baskıların bir son bulmasını istiyorum” dedi.
 
Genel Başkanımız Savaş Nigar: "ölümsüz, kavgasız, kinsiz bir ülke ve dünya dileğiyle Türk-İş Genel Kurulumuzun tüm işçi sınıfına güç vermesini temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
TÜRK-İŞ 22. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ… Görselleri
Son 10 Sendikal Hareketten Haberler