Güney Afrika'da İşçiler Grevdeydi

Güney Afrika'da dün yüz binlerce işçi grevdeydi. Güney Afrika Ulusal Metal işçileri Sendikası'nın (NUMSA) çağrısıyla 7 şehirde sokağa çıkan işçiler, ülkenin en yakıcı sorunlarından biri olan genç işsizliğinin önlenmesini talep etti. Güney Afrika dünyada, Yunanistan ve İspanya'dan sonra, 15-24 yaş grubu gençlerin en çok işsiz kaldığı üçüncü ülke durumunda. İşsizlerin yüzde 71'ini 15-29 yaş arası gençler oluşturuyor. 15-24 yaş arası gençlerin yarısı işsiz. Bu işsiz gençlerin çoğu kadın ve büyük bölümü hayatları boyunca tek bir işte bile çalışamamış. Ülkenin en büyük metal işçileri sendikası NUMSA, bu soruna gerçekçi çözümler getirilmesi amacıyla grev çağrısında bulunmuştu.
 
Kaynak: Birgün Gazetesi 20.03.2014
Son 10 Sendikal Hareketten Haberler