GENEL BAŞKANIMIZ VE GENEL SEKRETERİMİZ SAĞLIK-İŞ GENEL KURULU'NA KATILDI...

Genel Başkanımız Yakup Akkaya ve Genel Sekreterimiz Savaş Nigar, 30 Mayıs 2015 Cumartesi günü, Sağlık-İş Sendikası'nın Ankara Bera Otel'de düzenlenen 19. Olağan Genel Kurulu'na katıldılar. 
 
Sağlık sisteminin içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız Yakup Akkaya, Samsun’da silahlı saldırı sonucu öldürülen Op. Dr. Kamil Furtun’u anarak sözlerine başladı.
 
Sağlıkta özelleştirme politikalarına değinen Akkaya, özelleştirmeler ile parası olanın sosyal güvenlik hakkından birinci sınıf olarak yaralandığı; parası olmayanın ise ölüme terk edildiği bir sistem yaratıldığını ifade etti.
 
Akkaya konuşmasının devamında Sağlıkta Dönüşüm Yasası’nın yarattığı sorunların altını çizerek: "Sağlık çalışanlarının sorunları çözümsüz ortadadır, halkın hizmete erişimi zorlaşmış, hizmet kalitesi düşmüş ve sağlık el yakmaya başlamıştır. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının sorunlarını ‘yok’ saymakta, özel hastanelerde, eczanelerde ‘katkı payı’ giderek artmaktadır, "Genel Sağlık Sigortası"nın kapsamı keyfi olarak daraltılmaktadır. Kimi sağlık uygulaması, örneğin fizik tedavi hizmeti uygulaması devlet hastanelerinde verilmemektedir. Sağlık Bakanlığı ‘kendine göre’ pahalı gördüğü  ilaçları  ödeme listesinden çıkartmaktadır. Dönüşüm Yasası hayata geçirilirken uygulamaya konulan ‘Aile Hekimliği’ kurumu sancılıdır. Aile Hekimliği beklendiği gibi devlet hastanelerinin yükünü azaltmazken, Aile Hekimlerinin mesleki sorunları çığ gibi büyümektedir” dedi.
 
Genel Başkanımız konuşmasının sonunda tüm katılımcıları saygıyla selamladı.
Son 10 Sendikal Hareketten Haberler