BASIN-İŞ SENDİKASI İSTANBUL ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 
GENEL KURUL İLANI

Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikası (Basın-İş) İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda belirtilen gündem uyarınca 07 Nisan 2019 tarihinde The Grand Mira Hotel Kınalıada Toplantı Salonu'nda, Yukarı Mahalle Üsküdar Caddesi Saraylı Sokak No.3 Kartal İstanbul adresinde Saat: 10.00’da başlayacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 21 Nisan 2019 tarihinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle tekrar toplanacaktır.

Delegelere ve ilgililere ilanen duyurulur.

BASIN-İŞ SENDİKASI İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M

1- Yoklama ve Açılış,
2- Divan Başkanı ve Üyelerinin Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,
4- Şube Başkanının Konuşması,
5- Konukların Konuşması,
6- Zorunlu Organlara Aday Tespiti,
7- Çalışma Raporu, Denetleme Kurulu ve Yeminli Mali Müşavir Raporlarının görüşülmesi,
8- Raporların Müzakeresi,
9- Kurulların Aklanması,
10- Seçimler,
a)Yönetim Kurulu,
b)Denetleme Kurulu,
c)Disiplin Kurulu,
d)Genel Merkez Delegeliği,
11-Kapanış
 
Çalışma Raporu İçin Tıklayınız:
Son 10 Sendikamızdan Haberler