Basın Açıklamamız: 'KÖLELİK DÜZENİNİ, AYRIMCILIĞI, EŞİTSİZLİĞİ AMAÇLAYAN 'TORBA KANUN' DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR'...

 
25 YAŞ ALTI VE 50 YAŞ ÜZERİ İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİK VE ÇALIŞMA HAKLARINI ORTADAN KALDIRAN, KÖLELİK DÜZENİNİ, AYRIMCILIĞI, EŞİTSİZLİĞİ AMAÇLAYAN; 

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TORBA KANUN (2/3147) DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR.

ANAYASAMIZA VE ONAYLANMIŞ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRI OLAN BU TORBA DÜZENLEME, BİR KANUN DEĞİL ADETA ANAYASAL ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DÜZENİNİ İŞLEMEZ HALE GETİRECEK BİR "KURALSIZLIK” GİRİŞİMİDİR; 

KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİNİ ORTADAN KALDIRMAYA DÖNÜK BİR "AYRIMCILIK” DÜZENLEMESİDİR;

BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN, AYRIMCILIĞA, EŞİTSİZLİĞE, ADALETSİZLİĞE, HAKSIZLIĞA YOL AÇACAK BÖYLESİ BİR GİRİŞİME ALET EDİLMESİNDEN UTANÇ DUYUYORUZ…

25 yaş altında ve 50 yaş üzerinde olan milyonlarca işçiyi "2. Sınıf İşçi” adeta "Modern Köle” haline getirecek bu düzenleme ile;

- 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçileri, yapılan işin niteliğinden değil sadece ve sadece yaşlarından ötürü şartsız ve koşulsuz belirli süre ile (geçici sözleşme) çalıştırmanın önü açılıyor, yan yana aynı işi yapan iki işçi arasında sırf yaştan ötürü ayrımcılığın önü açılıyor, sonuç olarak  kıdem tazminatı ve iş güvencesi hakkı ortadan kaldırılıyor ve uygulamada bu işçilerin, toplu sözleşme, sendika, sosyal güvenlik, işsizlik sigortası ve daha pek çok Anayasal ve yasal haklarını kullanamayacakları bir çalışma atmosferi yaratılmış oluyor; 

- Diğer taraftan dolaylı olarak, 25 yaş ve 50 yaş arası işçilerin sırf yasadan kaynaklı daha fazla hakka sahip olmaları nedeniyle, istihdamdan dışlanmalarının önü açılıyor, gelecekleri tehlikeye atılıyor;

- 25 yaş altı işçilerin sosyal güvenlik hakları gasp ediliyor. Ay içerisinde çalıştığı süreler toplamı 10 günden az olan 25 yaş altı işçiler için, yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası primi ödeme zorunluluğu ortadan kaldırılıyor ve yine milyonlarca işçinin sırf yaşları nedeniyle sosyal güvenlik hakkı kısıtlanıyor. Hatta bu işçiler ayda birden çok işyerinde 10’ar günün altında ama toplamda 30 gün de çalışsa işverenleri yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası primi yatırmak zorunda kalmayacak. 

Devletimiz, Anayasal düzene dayalı Sosyal Hukuk Devletidir. Temel değerlere aykırı bu girişimi durdurun. 

 
BASIN-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU
Son 10 Basın Açıklamaları