AMAÇ 'SUDAN SEBEP ÜRETMEK' DEĞİL; SUDAN SEBEPLERLE ÖLMEMEK...

 
 
AMAÇ "SUDAN SEBEP ÜRETMEK” DEĞİL;
SUDAN SEBEPLERLE ÖLMEMEK!
İNSANCA ÇALIŞMAK!
İNSANCA YAŞAMAK!"- Eyleme katılan işçiler işten atılmasın
- Habersiz şekilde işten atılanlar işe iade edilsin
- Servis sorunu çözülsün
- Yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak yapılsın, tahtakurusu sorunu çözülsün
- Revir personeli işçilerle ilgilensin, gerekli sağlık malzemeleri temin edilsin, işçilere dönük aşağılayıcı muamele engellensin
- Maaşların tamamı hesaba yatırılsın, elden maaş ödemesi yapılmasın
- Geçmişe dönük ödenmeyen ücretler ödensin
- İşçi ve formenler aynı yemekhanede yemek yesin
- Sorunlara sebep olan İGA yetkilileri görevden alınsın
- Talepler basın karşısında okunsun
- İş cinayetleri çözülsün
- 6 aydır maaşları yatırılmayan işçilerin ödemeleri yapılsın
- Bayram ikramiyesi verilsin
- İşçi kıyafetleri verilsin” …
 

Üçüncü havalimanı şantiyesinde çalışan işçilerin bu talepleri; çok basit, kolay anlaşılır değil mi? Bunlara "sudan sebep” demek, "aktarıldığı kadar işçi ölümü yok” demek; jandarma eşliğinde gazla, copla saldırmak, zorla mesai yaptırmak; yıllardır yükselen bu sese kulakları tıkamak, gerekli denetimleri yapmamak hangi vicdana sığar?

Eşit koşullarda yemek gibi, temiz bir şekilde barınma gibi, iş kıyafetleri ile çalışma gibi ya da ölüm tehlikesinden uzak olma gibi, alınterinin karşılığı olan ücreti isteme gibi; gayet doğal gayet insancıl gayet yasal onca neden varken ortada… Tüm bunlara sudan sebep demek; bu uğurda can veren emekçilere karşı bir vefasızlık, Anayasa ve yasaların emrettiği kurallara da bir karşı çıkış değil midir?

Unutulmasın; bu talepleri görmezden gelenler de, bugünlerini yüzyıllardır verilen insanca çalışma ve insanca yaşam mücadelesine borçludur. Ve hiçbir emek mücadelesi ne bu nitelendirmeleri hak edecek kadar değersiz ne de şiddetle bastırılacak kadar haksızdır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği, hukuk düzeni, insanca yaşam ve çalışma koşulları sadece süslü salonlarda kongreler düzenlemek ya da nutuk atmakla olmuyor.  Vicdan ve sağduyu lazım; görmek, dinlemek ve harekete geçmek lazım…

Bir kez daha yineleyelim; emekçinin amacı sudan sebep üretmek değil, sudan sebeplerle ölmemektir. Bizler; emeği ve emekçiyi değersizleştiren, insanlık dışı bir şekilde çalışmasını görmezden gelip, haklı mücadelelerinde onları şiddetle bastırmak isteyen tüm tutumların karşısında; emeğin, alınterinin, hukukun, onurun ve en önemlisi de "İNSANLIĞIN” yanındayız! Yani üçüncü havalimanı şantiyesinde çalışan işçileri destekliyoruz! Bu noktada T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da bir an önce konuyu araştırmasını, işçileri dinlemesini ve taleplere acil çözüm getirmesini talep ediyoruz!


BASIN-İŞ SENDİKASI
Son 10 Basın Açıklamaları