37 YILIN ARDINDAN: Her Türlü Darbe ve Darbe Girişimine Karşıyız!

 
Ülke tarihimiz açısından karanlık bir dönemin başlangıcı olan 12 Eylül 1980 Darbesi’nin 37. yıl dönümünde, Basın-İş Sendikası olarak bir kez daha her türlü darbe ve darbe girişimine karşı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

12 Eylül’ün üzerinden 37 yıl geçti ve bu zaman diliminde pek çok sıkıntı yaşandı, sürecin yarattığı karanlık her alanda ülkeyi derinden etkiledi.

Kapatılan sendika ve dernekler ile sivil toplum susturuldu, değişen yasalar sendikal hak ve özgürlükleri tırpanladı; yasaklar birbiri ardına geldi… Başta eğitim ve bilim emekçileri olmak üzere sayıları on binleri aşan emekçi işinden oldu… Dönemin karanlığı hiç kuşkusuz basın organlarını da etkisi altına aldı. Bu süreçte yüzlerce gazeteci işsiz kaldı, hapis cezasına çarptırıldı; baskı altına alınan basın ile muhalif sesler biraz daha susturuldu… İşkence ve faili meçhul cinayetlerde yüzlerce insan yaşamını yitirdi…

Bugün yine benzer sorunlar ile karşı karşıya kaldığımız aşikardır. Karanlığın yeni bir karanlık ile aşılmak istendiği bu dönemde OHAL uygulamalarının ülkemize pek yarar sağlamadığının farkındayız… Grev yasakları ile en önemli mücadele aracı ellerinden alınan işçiler, KHK’lar ile işlerinden olan emekçiler, sendikal faaliyetlerden hapis yatan sendikacılar, gazetecilikten içeri alınan basın emekçileri ve işlevsizleştirilen üniversiteler, karartılan medya organları, baskı altına alınan sivil toplum… 

OHAL kapsamında vücut bulan bu uygulamaların son örneğini Cumhuriyet Davası’nda yaşıyoruz… 11 Eylül 2017 tarihinde Silivri’de gerçekleştirilen ikinci duruşmanın ardından ne yazık ki düşüncenin kelepçeden kurtulamadığına tanık olduk… Bu kelepçe ile sadece Cumhuriyet Emekçileri değil, gazetecilik mesleğinin temel ilkeleri de baskılanmıştır… Unutulmamalıdır ki Düşünenler özgürlüğüne kavuşmadıkça Düşünce de özgür olmayacaktır… 

Geleceğin inşası için demokrasi ve insan hakları ne derece önemli ise Demokratik bir yaşam da ancak ve ancak çok seslilik ile mümkündür ve çok sesliliğin teminatı da Özgür Basındır…

Bir kez daha yineliyoruz; özünü temel hak ve özgürlüklerden alan, hukuka dayalı bir toplum düzeni için her türlü darbe ve darbe girişiminin ve insanlığa karşı işlenen tüm suçların karşısındayız…
 

Saygılarımızla,
BASIN-İŞ SENDİKASI
Son 10 Basın Açıklamaları