15.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Ankara'da Yapıldı

15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi;  Türk-İş ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile 10-11 Şubat 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. "Endüstri İlişkileri", "Çalışma Ekonomisi", "İşgücü Piyasası", "Sağlık ve Sosyal Güvenlik",  "Toplumsal Cinsiyet", "İş Sağlığı ve Güvenliği" başlıkları altında  2 gün boyunca gerçekleştirilen  oturumlarda; çalışma hayatı, çalışanların ve sendikaların sorunları  ele alındı. Kongreye Sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Savaş Nigar katıldı.
Son 10 Sendikal Hareketten Haberler