12 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE 'MÜCADELE' GÜNÜ...

 
Hiçbir çocuk okuldan mahrum kalamaz...
Hiçbir çocuk sokaklarda oyun dışında koşamaz...
Hiçbir çocuğun tebessümü yerini kaygıya bırakamaz...
Hiçbir çocuk çalışırken ÖLEMEZ...
Hangi şekle girerse girsin Çocuktan İşçi olamaz!
#12HaziranDünyaÇocukİşçiliğiyleMücadeleGünü
Son 10 Basın Açıklamaları