10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ: İNSANLAR HAKLARIYLA ÖZGÜRLEŞİR!

 
Bugün insan en temel hakkı olan yaşamak hakkını dahi sınırlar içinde kullanıyorsa,

Fikir, vicdan ve hürriyet kelimelerin ötesine geçemiyorsa,

Gayri insani muamele yaşamın her alanında kural haline geliyorsa,

Ayrımcılık önlenemez bir hal aldıysa,

Farksızlığa olan inanç bu derece zayıfladıysa,

Adil ve elverişli çalışma şartlarından bir bir vazgeçiliyorsa,

Hakkını istemek suç sayılıyorsa;

BU İŞTE BİR HAKSIZLIK VAR DEMEKTİR!

UNUTMAYALIM, FARKINDA OLALIM:

"HAKLAR KULLANILDIKÇA İNSANİLEŞİR,
İNSANLAR HAKLARIYLA ÖZGÜRLEŞİR!"
Son 10 Basın Açıklamaları