YASTAYIZ...

Bir avuç kömür için bir ömür verenlere…
Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinde Soma’da yaşanan facia nedeniyle üretim durduruldu. Üyelerimiz, iş cinayetine kurban verdiğimiz madencilerimiz anısına saygı duruşunda bulunurken, yaşadıkları acıyı hep bir ağızdan dile getirdiler.

YASTAYIZ... Görselleri
Son 10 Sendikamızdan Haberler