Yaşama Tat Katan Kent Gıda Emekçilerinin Ağız Tadı Bozulmasın ...

 
Tek Gıda-İş Sendikası’na üye 800 işçi grevde…
 
Yaşama tat katan; ancak aldıkları düşük ücretler nedeniyle kendi ağız tadı bozulan yüzlerce Kent Gıda emekçisi meydanlarda, insanca yaşayabilecekleri bir ücret için haykırıyor…
 
Sömürüye ve sermaye hırsına karşı birleşe birleşe, direne direne kazanacaklarına inanan işçilerimizin onurlu mücadelesi bizim de mücadelemizdir…
 
Basın-İş Sendikası olarak,  bu duygu ve düşüncelerle, "İş, Ekmek Yoksa Barış da Yok” diyen Kent Gıda emekçilerinin bu haklı ve meşru grevini destekliyor, Tek Gıda-İş Sendikası’nın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz….

BASIN-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Son 10 Basın Açıklamaları