VI. SOSYAL İNSAN HAKLARI ULUSAL SEMPOZYUMU

Genel Başkanımız Yakup Akkaya ve Genel Sekreterimiz Savaş Nigar, 14 Kasım 2014 Cuma günü, Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen 6. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu’na katıldı.
 
Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanlık Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumda sunum yapan Genel Başkanımız, "Türkiye’de Çalışma Yaşamının Sorunları ve Sendikal Hak İhlalleri” üzerine açıklamalarda bulundu.
 
Küreselleşmenin çalışma yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Akkaya: "Sorunlara ve hak ihlallerine bütüncül bir açıdan bakmak gerekir. Elbette her ülkenin kendine özgü kültürü, yaşam biçimi ve uygulamaları vardır; ancak çalışma yaşamının sorunları ve sendikal hak ihlallerine ilişkin yaşanmış hikâyeler birbirine benzerdir. Bu bakımdan, ülkemize gelen çok uluslu şirketlerin ve üretimi Balkan ülkelerine ve Mısır’a taşıyan büyük Türk şirketlerinin hedefleri tek bir noktada kesişir: UCUZ İŞGÜCÜ SAĞLAMAK VE SENDİKALAŞMAYI ÖNLEMEK… İşte bu nedenledir ki çalışma yaşamında sorunlar ve hak ihlalleri artarak devam ediyor” dedi.
 
Akkaya, Türkiye'de yaşam hakkına yönelik ihlallerin hiç kuşkusuz ilk sırada yer aldığını belirterek, iş cinayetleri, çocuk işçiliği ve cinsiyet ayrımcılığı konularına vurgu yaptı: "Türkiye’de kanunen yasak olmasına rağmen, 1 Milyon çocuk işçi bulunuyor ve bunların en az 400 Bini mevsimlik tarım işçiliği yapıyor. Ülkenin geleceği olan bu çocukların barınma, sağlık ve eğitim sorunları var. ILO’nun 182 Sayılı Sözleşmesi’ni imzalamışız, gayet güzel; ancak uygulanmıyorsa hiçbir anlamı yok. Bu iş, ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİLDİR …” 
 
Sorunların temelde denetim zafiyetlerinden kaynaklandığını ifade eden Genel Başkanımız, polis sayısı ve denetmen sayısını karşılaştırarak tercih farklılıklarına dikkat çekti. Tercihlere yönelik bu tutumun bilinçli olduğunu belirten Akkaya: "Çok denetleme kurallara uymayı gerektirir, kurallara uyunca maliyetler artar, maliyetler artınca kimilerine buralar cazip gelmez” ifadelerini kullandı.
 
Akkaya, sendikalaşma ve sendikalara ilişkin durum değerlendirmesi yaparak, sendikalı işyerlerinde işçilerin kendilerini daha güvende hissettiğini ve çalışma yaşamına ilişkin sorunların tam anlamıyla olmasa da çözülebildiğini belirtti. Ancak içinde bulunulan baskı döneminin çalışma rejimi ve sendikal anlayışı da derinden etkilediğine dikkat çekti. İktidar yanlısı sendikaların "hormonlu büyüme” sürecinden söz eden Akkaya, bu sürecin demokratik düzen ve örgütlenme hakkı açısından oldukça sakıncalı sonuçlar içerdiğini belirtti.
 
Son olarak, sosyal tarafların tüm politika yapım süreçlerinin dışına itildiği, işçisiz, sendikasız bir çalışma yaşamında iş cinayetleri, güvencesizlik ve kayıtdışılığa ilişkin karamsar tabloyu rakamsal verilerle gözler önüne seren Akkaya, taşeronsuz, güvenceli, sağlıklı ve onurlu bir çalışma yaşamına vurgu yaparak sözlerini noktaladı. 

VI. SOSYAL İNSAN HAKLARI ULUSAL SEMPOZYUMU Görselleri
Son 10 Sendikamızdan Haberler