Vergi İndirim Belgesi Nasıl Alınır ve Ne İşe Yarar?

Gelir Vergisi Kanununun "sakatlık indirimi”ni düzenleyen 31. Maddesi 2003 yılında 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesine göre, çalışma gücünün, asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan işçi veya memur birinci derece engelli, % 60’ını kaybetmiş bulunan ikinci derece engelli, % 40’ını kaybetmiş bulunan ise üçüncü derece engelli sayılmakta ve Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilmektedir.

BAĞ-KUR SİGORTALISI VERGİ İNDİRİM BELGESİ ALAMAZ
Vergi indirim belgesini sadece SSK sigortalısı ile devlet memurları yani ücret geliri elde edenler alabilir. Bağ-Kur sigortalılarına vergi indirim belgesi verilmez. Ancak Bağ-Kur şartlarından emekli olacak engellilere de kolay emeklilik hakkı tanınmıştır.
Engellilere tanınan pozitif ayırımcılık, ödeyecekleri verginin çalışma gücü tam olanlara nispeten daha az olmasıyla sınırlı değildir. Engelliler?çalışma?hayatında, emekli olma şartları açısından da özellikle korunmuştur. Bu pozitif ayırımcılık sonucu engelliler gerekli olan sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını tamamlayınca yaşı beklemeden emekli olurlar. Sigortalılık süresi işe giriş tarihine göre?15 ila 20 yıl arası, prim ödeme gün sayısı da 3600 gün ila 4400 gün aralığında değişir.

VERGİ İNDİRİM BELGESİ NEREDEN ALINIR
Engelli olduğu için vergi indiriminden yararlanmak, diğer bir ifade ile daha az vergi ödeyip yaşı beklemeksizin emekli olmak isteyenlerin başvurularını;
- İllerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne,
- Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne,
- Diğer ilçelerde Mal Müdürlüğü’ne, yapması gerekir.
Vergi indirim belgesi başvurusunda istenecek belgeler ise şunlardır.?Vergi?indirim?belgesi?talebinde bulunacak olanların;
1- Sakatlık?vergi?indiriminden yararlanmak isteğini içeren bir dilekçe,
2- Nüfus hüviyet cüzdanı sureti veya fotokopisi,
3- Çalıştığı iş yerinden alacağı sigortalı işçi olduğunu gösterir belgelerle, (sigortalı işe giriş bildirgesi sureti, SSK Sigortalı Hizmet Dökümü, iş yerinden alınacak çalışma yazısı, gibi) birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekir.

RAPORU OLMAYAN  HASTANEYE SEVK EDİLİR
Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Mal müdürlükleri vergi indiriminden yararlanmak için kendilerine başvuran kişilerin adı ve soyadını, baba adını, doğum yeri ve tarihi ile çalıştığı iş yerini, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin eki rapor formlarının üç nüshasının ilgili yerlerine yazacaklar ve bu formları bir yazıya ekleyerek işçiyi?adresine en yakın hastaneye sevk edeceklerdir.
Hastaneler tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporları sevk işlemini yapan birime gönderilecektir. Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri veya Mal Müdürlükleri yetkili sağlık kuruluşları tarafından düzenlenerek resmî yazıyla gönderilen raporları Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne doğrudan ve geciktirmeden göndereceklerdir.
Sigortalıların işe girmeden önce almış oldukları sakatlık raporları uygulamada bazen kabul edilmemekte,?sakatlık vergi indiriminden yararlanmak için başvuran sigortalılar hastaneye sevk edilmektedirler.

ENGELLİ EMEKLİLİĞİNDE DE KADEME VAR
Engelli olduğu için vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar, 6 Ağustos 2003’ten önce yaşları ne olursa olsun, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabiliyorlardı. 6 Ağustos 2003’ten geçerli olmak üzere vergi indirimi belgesi olanların yaşlılık aylığından yararlanma şartları yeniden?düzenlenmiştir. Bu değişiklikten sonra;
Vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılardan: 06.08.2003 tarihine göre;
- I. derecede engeli olanlar yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,
- II.?derecede engeli olanlar yaşları ne olursa olsun en az 18 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,
- III. derecede engeli olanlar yaşları ne olursa olsun en az 20 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4400 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabileceklerdir.
Engellilerin yaşlılık aylığından yararlanma şartlarını değiştiren bu yasa değişikliğinden engellilerin hemen etkilenmelerini önlemek amacıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa geçici 87. madde eklenmiştir. Geçici 87. maddeyle, vergi indiriminden yararlananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği 6 Ağustos 2003 tarihindeki sigortalılık süresine göre emeklilikte kademeli bir sigortalılık süresi getirilmiştir. Buna göre her üç yıl için II. Derece engellilere 15 yıla ilave 8 ay ve 80 gün, III. Derece engellilere ise 15 yıla ilave 1 yıl ve 160 gün, daha fazla prim ödeme şartı getirilmiştir...
 
Şerif  Akçan
 
Kaynak: Türkiye Gazetesi
 
Son 10 Sosyal güvenlik