VE İNSAN HAKLARI ...

....
Fikir ve Fikirleri Açıklama Hürriyeti Hakkı,
Öğrenim Hakkı,
Adil ve Elverişli Ücret Hakkı,
Sendika Kurma ve Sendikaya Katılma Hakkı,
Dinlenme, Eğlenme ve Ücretli Tatil Hakkı,
Özel Hayata Keyfi Karışma Yasağı,
Gayri İnsani ve Onur Kırıcı Muamele Yasağı ....
 
 
VE HÜRRİYET
VE ONUR
VE AKIL
VE VİCDAN
VE KARDEŞLİK ZİHNİYETİ
VE YAŞAMAK HAKKI!

 

İNSANCA YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN HAKLARIMIZIN FARKINDA OLALIM!

 

BASIN-İŞ SENDİKASI


Son 10 Basın Açıklamaları