UNI 4. DÜNYA KONGRESİ CAPE TOWN'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ...

Genel Başkanımız Yakup Akkaya, Amcor Tobacco Packaging işyeri baştemsilcimiz Yusuf Yörükler ve Mayr-Melnhof Graphia işyeri baştemsilcimiz Fatih Çıvgın, UNI Global Union 4. Dünya Kongresi’ne katıldı.
 
7-10 Aralık 2014 tarihleri arasında Cape Town’da düzenlenen kongrede dünya emekçilerine seslenen Genel Başkanımız Yakup Akkaya, konuşmasına Soma’da iş cinayetine kurban verdiğimiz 301 madenci ve madenlerde hayatını kaybeden tüm işçiler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı…
 
Konuşmasında toplumsal barışa dikkat çeken Akkaya, barışın sadece savaşı sona erdiren bir sözcük olmadığını; temiz su kaynaklarından yoksun, açlıkla, işsizlikle mücadele eden ya da mülteci olarak başka ülkelerde ekmek ve umut arayan milyonlarca insanın yaşadığı ve emekçiye esnek, kuralsız ve örgütsüz bir çalışma yaşamının reva görüldüğü bir dünyada toplumsal barıştan söz edilemeyeceğini ifade etti.

Yoksulluk, sömürü, iş kazaları ve demokrasiye yönelik saldırıların; ülke, inanç, meslek ve kültür farkı olmaksızın tüm emekçilerin ortak derdi olduğunu dile getiren Genel Başkanımız, ”Yaşasın İşçi Sınıfı” diyerek sözlerini noktaladı.

Diğer taraftan, örgütlenme konusundaki düşünce ve deneyimlerini dile getiren Baştemsilcimiz Yusuf Yörükler, örgütsüzlüğün işçiler açısından büyük sorun teşkil ettiğini ve işten atılma tehdidinin sendikasızlaştırma açısından  önemli bir silah olarak kullanıldığını açıkladı. Bu endişenin ancak güvenle aşılacağını belirten Yörükler, Amcor ve Mayr-Melnhof Graphia işyerlerinin örgütlenme süreçlerini örnek vererek, uluslararası birlik ve dayanışmanın yanı sıra Sendikamızın örgütlenme yaklaşımının her iki işyerinde de yüzde yüz örgütlenmeyi getirdiğini ifade etti.  

Son 10 Dış İlişkiler