Uluslararası Şirketlerde Bilginin Gelişimi Konferansı Yapıldı

Konferansın ilk gününde uluslararası şirketlerde örgütlenme süreçleri ve deneyimleri, karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlar karşında sendikaların geliştirdiği çözümler, küresel düzeyde sendikaların dayanışmasının örgütlenme süreçlerine katkıları konuşuldu. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada uluslararası şirketlerde örgütlenmeye çalışan sendikalar arasında ittifakların kurulmasının ve dayanışmanın daha güçlü hale getirilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Amcor, Mayr Melnhof, Tetrapack, Smurfit-Kappa, SCA, Sanoma,Waz, Donneley, DS Smith, Roularta, Prinovis, Circle Printers, Kimberly Clark, Cheasapeake gibi uluslararası şirketlerin işyeri ve sendika temsilcilerinin katıldığı konferansın ikinci ve üçüncü gününde dört farklı çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma gruplarından Amcor ve Mayr Melnhof şirketlerinin örgütlenme ile toplu iş sözleşmesi süreçlerinin değerlendirildiği grup çalışmalarına, Yakup Akkaya ve Ahmet Özbakır katıldılar ve ilk olarak Amcor İstanbul, daha sonra Amcor İzmir ve Mayr Melnhof örgütlenme deneyimlerimizi paylaştılar.

Emek Kesiminin Savaşlara Karşı Olması Gerektiği Yönündeki Çağrımız Kabul Gördü

Konferansın üçüncü ve son gününde Genel Başkanımız Yakup Akkaya tarafından konferansın gündeminde olmamasına karşın bir öneri sunuldu. Suriye’de yaşanan şiddet, İsrail’in Gazze’ye saldırısı ve dünyada yaşanan terör olaylarını kınayan öneri 17 farklı ülkeden katılan sendika temsilcileri tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen öneride kısaca şu görüşlere yer verildi: "Dünyayı ilgilendiren tüm konularda; işsizliğe, sömürüye, sosyal adaletsizliğe, teröre ve savaşlara karşı Emek Örgütlerinin ortak bir dili olmalıdır. Emek örgütleri bu tarz toplantılarda dünyadaki tüm haksız ve adaletsiz uygulamalara karşı, savaşa karşı sesini yükseltmelidir. Bizler, emeğin temsilcileri olarak İsrail’in Gazze’ye karşı saldırısını kınamalıyız. Suriye’de yaşanan drama karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Teröre karşı ülkeleri birbiriyle dayanışmaya davet etmeliyiz. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler’in devreye girmesini talep etmeli, savaşı ve terörü destekleyenleri buradan bir kez daha kınamalıyız.”

Son 10 Dış İlişkiler