Ücrete Vergi Darbesi

 

Türk-İş'in raporuna göre, brüt ücreti 2 bin 200 lira olan işçinin ücreti vergiler nedeniyle yıl sonunda 225 lira azalıyor. İşçinin ücretini bütün yıl sabit alabilmesi için mayısta yüzde 6.36 ve kasımda yüzde 9.72 zam yapılması gerekiyor.
Hükümetin çarpık vergi politikası, işçi ücretlerini vuruyor. İşçinin yıl başında aldığı ücret, her ay vergideki artan oranlar nedeniyle düşüyor. Brüt ücreti 2 bin 200 lira olan işçinin ücreti yıl sonunda 225 lira azalıyor. 
Ücretlilerin üzerindeki ağır yüke dikkat çeken Türk-İş, vergide adalet istedi. Türk-İş'in hazırladığı "İşçi ücretlerinin vergilendirilmesinde adalet istiyoruz" başlıklı dosyada, çarpıklıklar şöyle sıralandı: 
Türkiye'de gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisi ücretliler tarafından ödeniyor. Bu ağır yük, büyük ölçüde vergi ödemesi gerekenlerin bu yükümlülüklerinden kaçabilmelerinden kaynaklanıyor. 
Ücretliler üzerinde, dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergiler de söz konusu. Bu tutar gelirden alınan verginin üç katından fazla. 
İşçiler üzerindeki vergi baskısı, özellikle 2004'te özel indirim tutarının kalkması, ardından ücretliler lehine olan "ayırım" ilkesinden vazgeçilerek vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranının yüzde 20'den yüzde 27'ye yükseltilmesi gibi nedenlerle arttı.
Brüt ücreti 2 bin 200 lira olan bir işçinin, yılbaşında aldığı net ücreti yıl ortasından itibaren düşerken yıl sonunda eline geçen net ücreti 225 lira eksiliyor. İşçinin ocakta aldığı net ücreti bütün yıl sabit alabilmesi için, mayısta yüzde 6.36 ve kasımda ayrıca yüzde 9.72 oranında zam yapılması gerekiyor. Aralıkta, yıl başında aldığı net ücreti alabilmesi için yapılması gerekli ücret zammı oranı ise yüzde 16.69. 
Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife ücretliler aleyhine gelişiyor. Ortalama aylık 2 bin lira brüt ücret ödeneğinden hesaplama yapıldığında yılın son ayında gelir vergisi oranı yüzde 27'ye yükseliyor. 
Asgari ücretli olarak çalışan bekâr her işçi, asgari geçim indirimi sonrasında devlete her ay 56.22 lira gelir vergisi ödüyor. Öte yandan, "istihdamı artırmak ve işsizliği önlemek" gerekçesiyle özel sektör işverenlerinin sosyal güvenlik işveren hissesinin beş puanlık kısmı hazinece karşılanıyor. Böylece işverenin yüzde 20.5 olan SGK işveren primi 15.5 olarak uygulanıyor.
Bu düzenlemeyle işveren her asgari ücretli için 56.70 lira daha az prim ödüyor. Var olan uygulamayla, asgari ücretlinin ödediği vergi, işverene teşvik olarak dönüyor.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi

Son 10 Araştırma Haberleri