Türkiye'de Yaklaşık 10 Kadından 7'si İş Gücüne Katılmıyor

Türkiye'de yaklaşık 10 kadından 7'si iş gücüne katılmıyor" Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu, "Kadınlar için daha çok ve daha iyi işler" projesi çerçevesinde, ulusal düzlemde hazırlanarak, kabul edilmesini planladığımız, "Ulusal Kadın istihdamı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı, Türkiye'nin kadın istihdamı alanındaki ilk eylem planı olacak" dedi. Bursa'da bir otelde, ILO, İŞKUR işbirliği ve isveç Uluslararası Kalkınma işbirliği Ajansı (SlDA) kanalı isveç finansmanı ile yürütülen "Kadınlar için daha çok ve daha iyi işler: Türkiye'de insana yakışır iş için kadınların güçlendirilmesi" projesinin, "Bursa Yerel Açılış Konferansı" düzenlendi. Konferansta konuşan Efendioğlu, eğitim ve istihdam arasında kopukluk olduğunu söyledi. Kadınların güçlenmesinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlayabilmenin en sağlam yolunun istihdamdan ve çalışma hayatında eşitlikten geçtiğini belirten Efendioğlu, "Bu eşitlik de ancak kadın ve erkeğin beraber çalışmasıyla gerçekleşebilir" diye konuştu. "Türkiye'de yaklaşık 10 kadından 7'si iş gücüne katılmıyor" diyen Efendioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok ciddi bir rakam bu. iş gücüne katılanlar arasında işsizlik oranı, kadınlarda erkeklere göre 2,3 puan daha yüksek. İş bulabilen kadınlar, erkeklere göre daha kalitesiz işlerde, güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışıyor. Kadınlar, işin yanı sıra evdeki çocuk ve yaşlı bakımı, ev işleri gibi ek sorumlulukları da karşılamak durumunda kalıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2013 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu'na göre maalesef, Türkiye, 136 ülke arasında 120. sırada." Projenin, hem ulusal hem de 4 ilde, yerel düzeyde uygulanacağını ifade eden Efendioğlu, şunları kaydetti: "Bu projeyle Türkiye genelinde yapılacak aktivitelerle işte, evde, her yerde kadın erkek eşitliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz, iki düzlemde proje çıktımız olacak. 'Kadınlar için daha çok ve daha iyi işler' projesi çerçevesinde, ulusal düzlemde hazırlanarak, kabul edilmesini planladığımız, Ulusal Kadın İstihdamı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı, Türkiye'nin kadınistihdamı alanındaki ilk eylem planı olacak. Hedefimiz toplumsal cinsiyet eşitliğine değinen 10. Kalkınma Planı veya Ulusal İstihdam Stratejisi gibi önemli politika belgelerini destekleyecek bir eylem planı ortaya koymak." 
 
Kaynak: Barış Gazetesi 20.03.2014
Son 10 Kadının Adı Var