TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ YAYIMLANDI...


"TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 27 Aralık 2016 Salı günü Bolu’da toplanarak çalışma hayatıyla ilgili gündemdeki konuları görüşmüş, ülkedeki genel durumu değerlendirerek aşağıdaki hususların duyurulmasına karar vermiştir:

Alt işverenlik (taşeron) uygulamasının yol açtığı sorunlar çığ gibi büyümektedir. Tüm işkollarında, bu şekilde çalıştırılan işçilerin talepleri dikkate alınarak kalıcı bir çözüm üretilmelidir.

Kamuda binlerce kişinin "geçici işçi” statüsünde 6 aydan az çalıştırılması (5 ay 29 gün) bu işçilerin mağduriyetinin yanında yılın bakiye kalan süresi için hizmet alımlarını zorunlu hale getirmekte ve emek istismarına yol açmaktadır. Yıllardır başarılı olarak çalışan, bilgi, beceri ve deneyimleri ile işyerine faydalı olan bu işçilerin yılda 360 gün çalıştırılmalarıyla işyerlerinde verimlilik artışı sağlanacağı gibi alt işveren uygulamasıyla hizmet alımı ihalesine de ihtiyaç kalmayacaktır. Bu nedenle,  geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmeleri için gerekli düzenleme bir an önce yapılmalıdır.
 
Asgari ücrette yapılacak artış, geçtiğimiz yılın gerisinde kalmamalıdır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu asgari ücrette 2017 için aylık net 1.600 TL’lik teklifinde ısrarcıdır. 
 
Vergideki adaletsiz yapı toplu iş sözleşmelerini de çıkmaza sokmakta, vergi kesintileri nedeniyle işçilerin eline geçen ücreti aylar itibariyle giderek eksilmektedir. Ücretli çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükünün hafifletilmesi için gerekli düzenleme yapılmamıştır. Maliye Bakanlığının 27.12.2016 günlü Resmi Gazetede yer alan "Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile ücretlerin 2017 yılı gelir tarifesi oranları aynı kalmış, gelir vergisinin sadece ilk dilimi yüzde 3,17 oranında arttırılmıştır. Bu düzenleme ile ücretliler daha erken aylarda üst vergi dilimine girecek ve daha fazla vergi ödemek durumunda kalacaklardır. Bu dengesiz yapı işyerinde barışı zedeleyecektir. 
 
Terör bir insanlık suçudur. Ülkede yaşanan terör olayları günümüzde farklı bir boyuta tırmandırılmak istenmektedir. Ülkenin işgaline yönelik 15 Temmuz’da girişilen kalkışmanın etkisi halen devam etmektedir. Bu hain kalkışmaya karşı alınan tedbirlere etkin bir şekilde devam edilmelidir. Güvenlik güçlerimize karşı girişilen saldırılar ve verdiğimiz şehitler bizleri derinden üzmektedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Konfederasyonumuz bu konuda, önceden olduğu gibi gelecekte de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir. "
 
Kaynak: www.turkis.org.tr (28.12.2016)
 

Son 10 Sendikal Hareketten Haberler