T.C. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Grev İlanına İlişkin Basın Açıklamamız...

 
TÜRK-İŞ BASIN-İŞ SENDİKASI
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GREV İLANI BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA…

Son bir yıldır Çarşı Pazar ateş pahası. Ücretlerimiz yüksek enflasyonla eridi.
Ancak Darphane ve Damgada çalışan 177 üyemiz dahil yaklaşık 200 bin kamu emekçisi hala hükümetten makul bir zam teklifi ve anlaşma protokolünü bekliyor.

Bizler hayat pahalılığı ile boğuşurken, aynı dönemde krizdeyim diyen işverenin, bankacının, mütahidin, ihracatçının imdadına koşanlar, ağzını açıp da kamu işçisi, memuru, emeklisi enflasyon karşısında mağdur oldu, işçilerimize de bakalım demedi.

Kriz başladığından beri bir sürü plan açıkladılar, bizim işsizlik fonumuzu açıklanan teşviklere kaynak diye gösterdiler, işte bozulan şu oranları şöyle düzelteceğiz dediler de bir ücret zammını açıklayamadılar. Doları, faizi, cari dengeyi konuştular ama ücretlerimizi konuşmadılar.

Kıdem tazminatlarımızı fona devretmekten, bireysel emeklilik fonuna varıncaya kadar ücretlerimize el koyacakları yeni planları açıkladılar da makul bir zam oranını bir türlü açıklayamadılar.

Sevgili dostlar, emek dostları,
Bizler için grev amaç değildir. Bu astığımız ilan da yasal olarak asılması gereken bir ilandır.

Bu ülkenin, işyerlerinin, ekonomisinin, devletinin sahibi hepimiziz.  Buradan biz de ekmek yiyoruz, müdürü, amiri, milletvekili, bakanı, işvereni de.
Eğer benim ekmeğimi gasp edip öbürünün ekmeğini büyütürsen olmaz.
Bu yakışık almaz. Biz de buna göz yummayız.
Hakkımızı versinler, bizi greve çıkartmasınlar biz bunu istiyoruz.

Ayrıca işyerinde huzur istiyoruz. Bize reva görülen baskı ve yıldırma politikalarına son versinler istiyoruz. Yöneticilerimizin bizimle uğraşmak yerine özel sektöre kaptırılan kimlik, pasaport, bandrol gibi işleri burada üretmenin çarelerini araştırmasını, bunun peşinde koşmasını istiyoruz.

Umarız, yöneticilerimiz ve hükümet yetkilileri sesimize kulak verir.
Grev Kararımız hayırlı olsun.
 
BASIN-İŞ SENDİKASI


EK-BASIN-İŞ TOPLU SÖZLEŞME VE GREV İLANINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU:

T.C. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İşletme Toplu İş Sözleşmesinde bağlı işyerleri ve üye sayıları:

DAMGA MATBAASI – KARTAL – 90 ÜYE
DARPHANE İŞYERİ – BEŞİKTAŞ – 87 ÜYE
Kıdem Ortalaması : 18 YIL

Ücret Ortalaması : 4.275 TL civarı (Kamu Ücret Ortalamasının altında)
Toplu Sözleşme Sürecinin başlangıcı: 26 Aralık 2018,
Yasal Süreçte geçen süre: 218 gün

Darphane ve Damga Matbaası İşçilerinin Sendikal Mücadeleye Etki Eden Grevleri:

23 Haziran 1988 – 89 Bahar Eylemlerinin önünü açan grevlerden biriydi – Yerli ve uluslararası dayanışma ile büyüdü - 118 gün sürdü.
8 Temmuz 2013 – Kamu toplu sözleşmelerinin tıkandığı – ekonomik olarak zor bir süreçten geçerken yapıldı – kamu işçisinin sesi oldu – 68 gün sürdü

Yapılan İşler:

Ehliyet, Aile Cüzdanı ve çeşitli resmi evrak, (giden işler kimlik kartı, bandrol ve pasaport vb)
Çeyrek Altın, Cumhuriyet altını ve benzerleri, bozuk para, resmi mühür ve damga

TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ:

Ücret ve Sosyal Yardımlarda : İmzalanacak 2019 Kamu Protokolü – Ek Talep yok
Ücretlerde   : Bozulan ücret skalasının düzenlenmesi

TEMEL TALEP:

BASKILARA SON VERİLSİN, İŞÇİYLE UĞRAŞMAK YERİNE ÜRETİMİN ARTIRILMASINA, KİMLİK, PASAPORT VE BANDROL GİBİ GİDEN İŞLERİN GERİ GETİRİLMESİNE ÇABA HARCANSIN!

YAŞANAN SORUNLAR VE DARPHANE İŞÇİSİNİN SON DÖNEMDE YOĞUN PROTESTOLARINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR:

- İşçi-işveren ilişkilerinin baskı ve yıldırma politikalarına, keyfi uygulamalara dayalı sürdürülmesi
- Sendika Temsilcilerine, iş sağlığı ve güvenliği, izin, disiplin gibi kurul üyelerine yasal ve toplu sözleşmeden kaynaklı görevlerinin yaptırılmaması,
- Sendika ve temsilcilerin çözüm ve diyalog taleplerinin sürekli reddedilmesi, "Ben Yaptım Oldu” mantığının dayatılması, mesai saatleri içinde görüşme taleplerinin yok sayılması
- En ufak sorunların bile çözümsüzlüğe itilip yargıya intikal etmesi
- Savunmaların baskı aracı haline getirilmesi
- İş akış sürecindeki hata ve noksanların yok sayılıp, iş kazalarının faturasının tümüyle işçiye kesilmesi
- İstanbul’un iki yakasında bulunan iki işyeri arasında kimi zaman cezalandırma anlamına gelecek gerekçesiz görevlendirmeler yapılması
- Mazeret İzinleri ile yıllık izin uygulamalarının cezalandırma ve baskı aracı haline getirilmesi
 
T.C. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Grev İlanına İlişkin Basın Açıklamamız... Görselleri
Son 10 Grev ve Eylemler