Taşerona Yine Kadro Çıkmadı

Binlerce işçinin umutla beklediği "taşeronla" ilgili torba yasa taslağı Başbakanlık'a sunuldu. Ancak işçilerin temel talebi olan kadro "torbada" yok. Yargıtay tarafından da onaylanmasına karşı kadro talepleri karşılanmayan işçilerin sadece ücretleri ve izinleriyle ilgili değişiklik yapılıyor. Çalışanların gözü kulağı Meclis'e gelecek "torba" tasarıda. Bağ-Kur'lulara ilişkin değişiklikler, prim affı, taşeron gibi düzenlemelerin yer aldığı tasarı taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Başbakanlık'a sunuldu. Tasarının önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Torba tasarının ana maddesi ise taşeron düzenlemesi.
Taslakta İş Yasası'nın taşeronu sınırlandıran ikinci maddesinde değişiklik öngörülüyor. Bu kapsamda "asıl işin teknoloji veya uzmanlık gerektiren bölümlerinde ya da yardımcı işlerinde" taşeron çalıştırılabilecek. Düzenlemenin uygulamaya geçmesi halinde asıl işlerde de taşeronun önü açılacak. Bugün kamu ve özelde 1.5 milyon taşeron işçi çalışıyor. AKP iktidara geldiğinde rakam 300 binlerdeydi. AKP ile birlikte sonraki yıllarda katlanarak arttı. Karayollarındaki taşeron işçilerin davaları Yargıtay'ca onaylanmasına karşın kadro verilmiyor. Başbakanlık'a sunulan tasarı taslağında da kadro yok. Taslakta, sadece ücret ve izinlerle ilgili değişiklikler yer aldı. Maliye Bakanlığı'nın, taşeron işçilerin kadroya alınmasına yaratacağı maliyet nedeniyle itiraz ettiği öğrenildi. Bu arada taslakla ilgili taşeron derneklerinin yanı sıra işçi konfederasyonlarına da yine bilgi verilmedi. Şimdiye kadar hükümet tarafından işçi konfederasyonlanna taşeron düzenlemesi ile ilgili sadece sunum metni verildi. Başka bir metin paylaşılmadı. Geçen hafta sonu Ankara'da geniş katılımlı mitingle taşeron işçiliği protesto eden Türk-İş'in bu konuda 3 temel talebi bulunuyor. Türk-İş, asıl işte, üretimde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını istiyor. Bu kapsamda 150-180 bin işçi olduğuna dikkat çekiliyor. Türk-İş ayrıca yılda 4-6 ay çalışan geçici işçilere de kadro verilmesini istiyor. Diğer taşeron işçilerin durumlannda iyileştirme isteniyor. DİSK ise taşeronlaştırmanın yasaklanmasını ve taşeron işçilerinin "asıl işverenin işçisi sayılmasını" istiyor. DİSK, asıl işlerin taşerona verilmesine olanak sağlayan önerileri hiçbir koşul ve şart altında, kabul etmeyeceğini de açıkladı. 21.02.2014
 
Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi

Son 10 Çalışma Hayatından Haberler