SÜTAŞ İşçisi Yalnız Değildir ...

 
Anayasanın teminat altına aldığı sendikal hak ve özgürlükleri kullanmak istedikleri için işten çıkarılan SÜTAŞ işçilerinin yanındayız. Bu nedenle, sendika düşmanı tavırlarından dolayı SÜTAŞ'ı protesto ediyor ve SÜTAŞ ürünleri yerine sendikalı işçiler tarafından üretilen ürünleri tüketiyoruz... 
 
Basın-İş Sendikası
Son 10 Basın Açıklamaları