SON SÖZÜ DİRENENLER SÖYLER!

 
Metal işçilerinin 29 Ocak 2015 tarihinde, 10 ilde 22 fabrikada başlattıkları yasal grevleri, "milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu” gerekçesiyle ertelendi.
 
Grev ertelemeleri ile "hakkın var; ama ben istediğim zaman kullanırsın” denilmektedir. 
 
İşçi sınıfının en büyük silahı olan grev hakkının elinden alınması;  yasakçı, baskıcı ve otoriter bir zihniyetin ürünüdür. 
 
Bugün sadece metal işçilerinin değil; iş, ekmek, barış isteyen tüm işçi sınıfının hakları gasp edilmiştir. Unutulmamalıdır ki, sendikal mücadeleyi ve sınıf bilincini ortadan kaldırmak isteyenlerin karşısında birleşe birleşe kazanacaklarına inanan işçiler, emekçiler olacaktır.
 
Ve yine unutulmamalıdır ki, hiçbir grev ve hak mücadelesi, iş cinayetleri ve sömürü koşulları kadar can yakmamakta ve güvenliği tehdit etmemektedir.
 
Basın-İş Sendikası olarak bu duygu ve düşüncelerle, Birleşik Metal İş Sendikası’nın ve metal işçilerinin her türlü meşru ve demokratik tepkilerinin yanında olacağımızı bildiririz.
 
BASIN-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU
 

Son 10 Basın Açıklamaları