ÖZGÜR BASIN VARSA ÖZGÜR TOPLUM VARDIR!

 
Bugün basın gerçekten özgür olsaydı haber alma özgürlüğü adına görevini yerine getirmeye çalışan basın emekçileri de özgürlüklerinden kelepçelenmezdi.
Unutulmamalıdır ki özgürleşemeyen bir basın toplumu da özgürleştiremez.
Bizler artık güne böyle uyanmayı kabullenemiyor, kendimizi özgürce ifade edebileceğimiz
ve ifadelerimizden dolayı yargılanmayacağımız aydınlık günler istiyoruz!
Son 10 Basın Açıklamaları