ÖZELLEŞTİRME VE TAŞERONLAŞTIRMA MADENCİYİ ÖLÜME MAHKUM ETMEKTİR!


Soma, Ermenek ve Şırnak’ın kaçak madenleri gibi pek çok maden sahasında yüzlerce madenciyi hayattan koparan iş cinayetlerinin acısı bu kadar tazeyken, bunca acıyı daha da derinleştirecek bir uygulamanın kanunlaştırılmak istenmesini anlamış değiliz…

Oysa savaş alanını aratmayan koşullarda iş cinayetlerine kurban verilen maden emekçilerinin geride bıraktıkları, en azından bundan sonra denetimli, güvenli ve güvenceli koşullarda insanca çalışmak istemişlerdi …

Ve bu haklı talebin cevabı bu tasarı olmamalıydı!

Bir kez daha yineliyoruz: madenlerin özelleştirilmesi ve taşeronlaştırılması demek, maden emekçilerini çalışırken ölüme hapsetmek demektir! 

Yine bir kurumun zararı onu yok ederek, dönüştürerek çözülemez! Bizler bu durumu; "zarar”, "kara delik” gibi bahaneler ile dönüştürülen sağlık sistemi ile deneyimledik. En temel haklarımızdan biri olan sağlığın aynı bakış açısıyla "küçük küçük hastanelere” devrinin getirdiği türlü olumsuzluğa hep birlikte tanık olduk… Ve gördük ki özelleştirme çözüm değil ölüm getirdi…

İşte bu bilinç ile, emek mücadelesi tarihe kazınmış maden emekçilerinin ve Genel Maden-İş Sendikası’nın özelleştirmeye karşı çıkardıkları sese, ses veriyor ve ölümü değil yaşamı destekliyoruz!

Son 10 Basın Açıklamaları