ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA GENİŞ YETKİ

Sendikaların kölelik büroları olarak nitelendirdiği ve karşı çıktıkları özel istihdam bürolarının yetkileri genişletildi. İşçi kiralanmasının önünü açan yönetmelikle "nitelikli personel çalıştırılması” koşulu da aranmaz oldu.
 
Hükümet, sendikaların "kölelik büroları” olarak nitelendirdikleri ve karşı çıktıkları özel istihdam bürolarının yetkilerini genişletti. Özel istihdam bürolarının faaliyet alanlarını düzenleyen yönetmelik maddesindeki sınırlama kaldırıldı. Hükümet, orta vadeli programda da özel istihdam bürolarının yaygınlaştırılacağını belirtmişti.
 
Geçen yıl yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Mevcut yönetmelikte özel istihdam bürolarının faaliyet alanları belirlenmişti. Yönetmeliğe göre, özel istihdam büroları "yurtiçi ve yurtdışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile bu faaliyete yönelik işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynakları hizmetlerinde” bulunabiliyor. Aynı yönetmelikte özel istihdam bürolarının bunun dışında faaliyette bulunamayacakları belirtiliyordu. Ancak dün yapılan yönetmelik değişikliği ile bu sınırlama kaldırıldı. Özel istihdam büroları, "kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde, mesleki olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetinde” bulunamayacaklar, ancak bunun dışındaki bütün faaliyetleri yürütebilecekler. Yönetmelik değişikliği ile özel istihdam bürolarının faaliyet alanı genişletilerek, "işçi kiralamasının” da önü açılmış oldu. Yine mevcut yönetmeliği göre, 1 Ocak 2015’ten itibaren özel istihdam bürolarının başvurularının kabul edilebilmesi için "nitelikli personel çalıştırılması” zorunluluğu aranacaktı. Yönetmelik değişikliği ile bu tarih de 1 Ocak 2016’ya ertelendi. Yani 2016 yılına kadar özel istihdam bürolarında "nitelikli personel çalıştırılması” şartı da aranmayacak.
 
Hükümet ulusal istihdam stratejisinde ve programlarında özel istihdam bürolarına ayrı bir yer vermişti. 2015-2017 yıllarını kapsayan orta vadeli programda da "Özel istihdam büroları yaygınlaştırılacak ve faaliyet alanları geçici iş ilişkisini de kapsayacak şekilde genişletilecektir” maddesi yer almıştı.
 
Özel istihdam bürolarının yaygınlaştırılması ve faaliyet alanlarının geliştirilmesine Türk-İş de, Hak-İş de, DİSK de karşı çıkıyor. Türk-İş son yaptığı Başkanlar Kurulu’nda, özel istihdam bürolarının yaygınlaştırılması ve faaliyet alanlarının geçici iş ilişkisini de kapsayacak biçimde genişletilmesi ile bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin geliştirilmesi yaklaşımını işçi haklarına yönelik bir tavır olarak değerlendirmiş ve yeniden gündeme getirilmemesini istemişti. Özel istihdam bürolarına en sert tepkiyi ise DİSK gösteriyor. DİSK özel istihdam bürolarını "kölelik büroları” olarak nitelendiriyor.

MUSTAFA ÇAKIR
 
Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 28.10.2014

Son 10 Çalışma Hayatından Haberler